Zodpovedáme za kvalitu tréningov a bezpečnosť Vašich detí

Výkonný výbor klubu AGAF Slovakia

Františka Nemcová

Predseda AGAF Slovakia

Silvia Belánová

Revízor AGAF Slovakia

Anna Klingová

Štatutár AGAF Slovakia
+